Kvaliteedi juhtpõhimõtted

AS SAMELIN kvaliteedipoliitika juhindub heast ärijuhtimise tavast ja kvaliteedijuhtimissüsteemist, mis vastab rahvusvahelise standardi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015  ja AQAP 2110:2016 nõuetele.

Meie eesmärk on toota kliendi nõuetele vastavaid tooteid ning suurendada rahvusvahelisel tasemel sertifitseeritud toodete osakaalu (CE sertifikaadi, Gore-Tex litsentsi nõuetele vastavad tooted).

Meie jaoks on kvaliteet tähtaegadest kinnipidamine ja käitumine väärika koostööpartnerina.

Meie suurimad kliendid on kõrget kvaliteeti hindavad edukad firmad.

Kvaliteetne jalats on valmistatud optimaalsete kulutustega ja on tarbijale kättesaadav konkurentsivõimelise hinnaga!

Lähtume oma tegevustes klientide ootustest. Teeme kõik selleks, et klient tuleks uuesti tagasi, kuna meie toode ja teenus on parim.

Teeme järeldused võimalikest mittevastavustest ja riskidest. Püüame neid ennetada, maandada, vältida kordumist.

Tagame hea meeskonna tööga kliendile lubatud kõrge kvaliteedi täna ja homme – et säiliks töö ja sissetulek ka järgnevaiks aastaiks.

Kohustume kaitsma keskkonda ja vältima saastamist.

Kohustume täitma oma tegevusele kohaldatavaid seadusandlikke ja muid nõudeid.

Parendame pidevalt oma kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi.