ETTEVÕTTE ARENGUPROGRAMM

Projekti kestvus: 01.09.2018 – 29.02.2020

Toetuse summa: 313 926,20 EUR

Projekti lühikirjeldus

Projekti raames keskendub Samelin järgmistele tegevustele:

– tootearendus ja toodete sertifitseerimine

– osalemine eksponendina rahvusvahelistel messidel

– uute materjalide ja tehnoloogiate otsimine ja katsetamine

– uute seadmete soetamine

– töötajate erialane koolitamine

– arendustöötajate kaasamine.

Projekti eesmärk ja tulemus

Projekti läbimisel:

– töötab ettevõte välja ja sertifitseerib uute turvajalatsite kollektsiooni

– leiab rahvusvahelistelt messidelt uusi turge ja tellijaid

– kasutab uusi tootmisseadmeid ja suurendab seeläbi tootmise efektiivsust

– koolituse läbinud töötajad on erialaselt pädevamad

– toetuse abil on töötajatel võimalik senisest enam keskenduda arendustegevustele.

Kõige eelpool nimetatu läbi suureneb ettevõtte konkurentsivõime.