EV100 KOLLEKTSIOON

Autor: Anneli Oru

Juhendaja: Kristina Rajando

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Aasta: 2018

13.-15. SAJANDI NAHKJALATSIPEALSETE LEIDUDEST INSPIREERITUD TÄNAPÄEVASED VABAAJA-JALANÕUD

Lõputöö eesmärgiks oli luua jalatsid tänapäeva inimesele, kasutades keskaja Eestis levinud nahkjalatsite kaunistusi. Idee sai alguse seminaritööst „Keskaegsete jalatsite kaunistusvõtted – 13.-15. sajandi leiud Tartust ja Tallinnast“, mille eesmärgiks oli anda ülevaade keskaegsetest nahkjalanõudest ning nende kaunistamisest.

Uurimistöö praktilises pooles töötas autor välja vabaaja jalatsi kollektsiooni kasutades seminaritöös uuritud nahkjalatsipealsete kaunistusi. Arvestama pidi tänapäeva tehnika võimalusi ja tehnoloogiate iseärasusi. Materjaliks kasutas taimparknahka, mida peale jalatsite valmimist immutas ameerika naaritsa rasvaga. Ühiseks jooneks kõigil mudelitel on tagurihma kasutus, mis muudab ilma kannatugevduseta jalatsi konstruktsiooni piisavalt tugevaks.

Lõputöö jalatsikollektsioon valmis koostöös Tartu jalatsivabrik Sameliniga.

Jalanõudega on võimalik tutvuda ja endale soetada Samelini esinduskaupluses.