EAS projekt ” Arendustöötaja kaasamine”

17.01.2014 tegi EAS otsuse, et meie poolt esitatud Arendustöötaja kaasamise projekt vastab nõuetele. Projekti periood on 01.10.2013 kuni 01.03.2015. Projekti eesmärgiks on luua militaarjalatsite kollektsioon, turvajalatsite kollektsioon ja kolmas suusasaapa sidemekonstruktsioon.